„Studia o Książce”
 
Encyklopedia PWN
„Studia o Książce”,
rocznik wyd. 1970–93 we Wrocławiu;
pismo nauk. poświęcone teoret.-metodol. problemom księgoznawstwa, gł. produkcji książek, księgarstwu, bibliotekoznawstwu, czytelnictwu, informacji o książkach; kontynuacja „Bibliotekoznawstwa” (1955–68), „Biblioteki” (1960–70), „Nauki o Książce” (1962–70); redaktor nacz. 1970–86 K. Głombiowski, od 1987 K. Migoń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia