Strzembosz Adam
 
Encyklopedia PWN
Strzembosz Adam, ur. 11 IX 1930, Warszawa,
brat Tomasza Romualda, prawnik;
specjalista w dziedzinie prawa karnego i kryminologii; 1968–81 sędzia sądu wojew., 1974–81 pracownik nauk. Inst. Badania Prawa Sądowego (IBPS); z przyczyn polit. XII 1981 odwołany ze stanowiska sędziego i zwolniony z IBPS; od 1986 profesor KUL, 1989–90 wicemin. sprawiedliwości; 1990–98 pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu; 1994–98 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; Nieletni sprawcy kradzieży w środowisku wielkomiejskim (1971), Postępowanie z nieletnimi w prawie polskim, System środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym (1984); 2012 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia