Strzelecki Edward
 
Encyklopedia PWN
Strzelecki Edward, ur. 3 II 1894, Radom, zm. 7 VI 1967, Warszawa,
socjolog, ekonomista i działacz społeczny;
1945–52 wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy; od 1957 profesor i dyrektor reaktywowanego przy SGPiS (obecnie SGH) Instytutu Gospodarstwa Społecznego; w okresie międzywojennym także współpracownik Instytutu Spraw Społecznych i wicedyrektor Miejskiego Urzędu Statystycznego w Warszawie; inicjator wielu prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych; główne prace: Młodzież sięga po pracę (1938), Bezrobocie wśród chłopów (1939, współautor), Kierunki rozwoju badań demograficznych w Polsce (1963), Rozwój ludności w Polsce w latach 1950–1965 i jego wpływ na przekształcenie się sieci miejskiej (1965), Rynek pracy w Polsce w latach 1950–1965 (1967, współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia