Stryjkowski Maciej
 
Encyklopedia PWN
Stryjkowski, Strykowski, Maciej, ur. ok. 1547, Stryków k. Łodzi, zm. między 1582 a 1593,
historyk, poeta, rysownik;
autor Kroniki polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszytkiej Rusi (1582, wyd. 3 1846), zawierającej liczne wstawki wierszowane w języku pol., obejmującej dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów do 1581, będącej kompilacją kronik J. Długosza, M. Miechowity i in.; kronika osiągnęła dużą poczytność u szlachty, przez wiele stuleci była tworzywem dla historyków i poetów, oddziaływała na dziejopisarstwo Rusi, gdzie ją wielokrotnie tłumaczono i przepisywano; S. pozostawił też w rękopisie obszerny poemat epicki O początkach... sprawach rycerskiego sławnego narodu litewskiego (1577, wyd. 1978) obejmujący całokształt dziejów Litwy, powiązanych z historią Rusi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia