„Strażnica”
 
Encyklopedia PWN
„Strażnica”,
czasopismo konspiracyjne, wyd. w Warszawie VIII 1861–V 1863;
pierwsze pismo adresowane do mieszczaństwa i rzemieślników, które zaczęło się ukazywać przed wybuchem powstania styczniowego 1863–64; 1862 półoficjalny periodyk obozu „czerwonych”; redaktor — m.in. A. Giller.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia