Straż Samorządowa
 
Encyklopedia PWN
organizowana gł. w gminach wiejskich z części oddziałów terytorialnych BCh nie podlegających wcieleniu do AK i przekształceniu w Lud. Straż Bezpieczeństwa; podporządkowana komendantowi gł. PKB — S. Tabiszowi („Piotrowski”); podczas przyszłego powstania powszechnego miała pełnić służbę porządkową, zapewniać porządek i bezpieczeństwo publiczne we wsiach, współdziałać z PKB w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, ochraniać ważne obiekty publiczne; podstawową jednostką organizacyjną Straży był posterunek obejmujący swoim działaniem jedną gminę, pozostający w dyspozycji władz samorządu lokalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia