Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP),
zrzeszenie twórcze, zał. 1989 w Warszawie jako kontynuacja rozwiązanego 1983 przez władze państw. Związku Literatów Polskich (ZLP), na znak protestu przeciwko zawłaszczeniu jego roli i majątku przez nową organizację o tej samej nazwie;
skupia pisarzy pol. zamieszkałych w kraju i poza granicami; do gł. celów SPP należy troska o moralne i materialne interesy pisarzy, obrona ich praw zaw. i swobód twórczych; SPP jest czł. Kom. Porozumiewawczego Stow. Twórczych i Nauk. w Polsce (od 1989) oraz Eur. Kongresu Pisarzy (ang. European Writers’ Congress), zał. Fundacji Piśmiennictwa Pol. (1990), inicjatorem powstania (1990) Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej; SPP nawiązało kontakty z pisarzami wielu krajów eur. i USA; prezesi: J.J. Szczepański (1990–2003 prezes honorowy), A. Braun (1990–93), L. Marjańska (1993–96), M. Grześczak (1996–99), J. Odrowąż-Pieniążek (1999–2002), P. Wojciechowski ( 2002–05), J. Krasiński (2005–08), S. Sterna-Wachowiak (od 2008).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia