Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”,
organizacja studencka, powstała 1919 w celu wychowania inteligencji katol.;
wywodziła się ze środowisk pol. młodzieży katol. istniejących przed I wojną świat. (m.in. Prądowcy w Warszawie, Filareci w Wilnie i Polonia w Krakowie); Odrodzenie działało w ośr. akademickich w: Warszawie, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie; zajmowało się życiem rel. i pracą intelektualną (m.in. problemami filoz.-rel., społ.-gosp., nar., chrześc.-społ., mesjanistycznymi) młodzieży akademickiej; występowało przeciw organizacjom laickim, antyklerykalnym i radykalnym; współpracowało z Akcją Katolicką; organizator i przywódca — W. Lewandowicz; czasopisma m.in.: „Prąd”, „Świat Akademicki”, „Vox Universitatis”, „Nurty”, „Dyszel w Głowie”, „Odrodzenie”; po II wojnie świat. nie reaktywowane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia