Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Historyków Sztuki (SHS),
zrzeszenie skupiające historyków sztuki, muzeologów i konserwatorów;
powstało 1934 w Krakowie jako Pol. Związek Historyków Sztuki; 1946 przemianowane na Związek Historyków Sztuki i Kultury; od 1952 pod obecną nazwą; siedziba zrzeszenia mieści się w Warszawie, poza nią działa 12 oddziałów terenowych; statutowe cele stowarzyszenia zakładają inicjowanie działań nauk.-badawczych i popularyzacyjnych w dziedzinie badań nad sztuką, podnoszenie kwalifikacji zaw. członków stowarzyszenia oraz szerzenie i kształtowanie w społeczeństwie wiedzy o sztuce i ochronie zabytków; SHS organizuje zebrania i sesje nauk., prowadzi także działalność wydawniczą (gł. publikacje materiałów pokonferencyjnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia