Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP),
ogólnopol. organizacja społ. o charakterze fachowym i nauk., zał. 1917;
do 1946 pod nazwą Związek Bibliotekarzy Pol., do 1953 Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Pol., od 1953 obecna nazwa; od 1927 czł. IFLA; zrzesza praktyków i teoretyków bibliotekarstwa i informacji nauk.; działa w sekcjach, komisjach, zespołach problemowych; współtworzy zasady polityki bibliotecznej, inicjuje i opracowuje akty normatywne, inicjuje, finansuje i publikuje prace nauk., gł. z zakresu bibliotekarstwa, bibliografii, informacji nauk., propaguje wiedzę o książce i bibliotece; wydawca „Poradnika Bibliotekarza”, „Bibliotekarza”, „Zagadnień Informacji Naukowej” i „Przeglądu Bibliotecznego”; szczególny nacisk kładzie na modernizację techn. obsługi czytelnika i wykorzystanie sieci internetowej w przekazie informacji; SBP liczy 8,5 tys. czł. (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia