Stillfried
 
Encyklopedia PWN
Stillfried
[sztı̣lfri:t],
miejscowość w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, ok. 40 km na północny wschód od centrum Wiednia, przy granicy ze Słowacją.
Znany z wielu stanowisk i znalezisk archeol. z epoki kamienia i epoki brązu; wyróżnia się zespół osadniczy związany z tzw. środkowodunajską kulturą pól popielnicowych (X–IX w. p.n.e.); rozległy gród (ok. 700 × 460 m) na wysokim cyplu i znajdujące się na południe od niego płaskie, ciałopalne cmentarzysko; z wyposażenia grobów pochodzą m.in. sztylet i brązowe części uździenicy, charakterystyczne dla tzw. horyzontu kimmeryjskiego w Europie Środkowej, w którym zaznaczają się silne wpływy wschodnioeur. środowisk koczowniczych; silnie ufortyfikowany gród, ok. 800 p.n.e. zdobyty i zniszczony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia