Statut organiczny Województwa Śląskiego
 
Encyklopedia PWN
Statut organiczny Województwa Śląskiego,
ustawa konstytucyjna, uchwalona 15 VII 1920 przez Sejm Ustawodawczy, nadająca Śląskowi autonomię z własnym organem ustawodawczym (Sejm Śląski);
projekt Statutu powstał pod wpływem stanowiska działaczy śląskich w okresie walki plebiscytowej; był odpowiedzią na propagandę niem., która głosiła, że w razie powrotu Górnego Śląska do Polski utraci on samorząd prowincjonalny; Statut ustanowił szerokie kompetencje ustawodawcze dla Sejmu Śląskiego (48 posłów) z wyjątkiem spraw wojsk. i zagr.; organami wykonawczymi były: Rada Wojew., powoływana przez Sejm Śląski, i wojewoda; Statut Organiczny Województwa Śląskiego został zniesiony 6 V 1945 przez KRN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia