Spychalski Marian
 
Encyklopedia PWN
Spychalski Marian, pseud. Marek i in., ur. 6 XII 1906, Łódź, zm. 7 VI 1980, Warszawa,
brat Józefa, działacz komunist., marszałek Polski od 1963, z zawodu architekt;
od 1931 w KPP; 1942–48 w PPR; 1944–49 i 1956–71 czł. KC, 1945–49 i 1959–70 czł. Biura Polit. KC PZPR; 1942 szef Sztabu Gł. GL, 1944 — WP; 1945 zast. nacz. dowódcy WP i 1945–49 wicemin. obrony nar.; 1949 min. odbudowy, następnie budownictwa; 1950–56 więziony; 1956–68 min. obrony nar.; 1968–70 przewodniczący Rady Państwa; 1944–47 poseł do KRN, 1947–51 i 1957–71 na Sejm PRL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia