„Sprawa Robotnicza”
 
Encyklopedia PWN
„Sprawa Robotnicza”,
czasopismo socjalist.; organ SDKP, wyd. nieregularnie 1893–96 w Paryżu,
ukazało się 25 numerów; organ prasowy SDKP; odegrał dużą rolę w kształtowaniu programu i założeń organizacyjnych partii; redaktorzy: J. Marchlewski, R. Luksemburg, L. Jogiches, A. Warski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia