Spengler Oswald
 
Encyklopedia PWN
Spengler
[szp̣ŋlər]
Oswald, ur. 29 V 1880, Blankenburg (Harz), zm. 8 V 1936, Monachium,
niem. filozof historii i kultury.
Popularność zyskał dziełem Der Untergang des Abendlandes (t. 1 1918, wyd. 3 zmienione 1923, t. 2 1922) zawierającym poglądy, które stały się symbolem eur. katastrofizmu oraz wyrażały i współtworzyły intelektualną atmosferę Niemiec w okresie poprzedzającym dojście do władzy nazizmu. Koncepcja Spenglera wyrosła z niem. filozofii życia, stanowiąc mech. zlepek przenikających ją tendencji; jej metafizyczną podstawą była wizja jedności kosmosu i uniwersalnego charakteru rządzących życiem praw powstawania, rozwoju i ginięcia, przejawiających się także w dynamice 2 form bytu: Dasein (istnienie bezwiednego, wegetatywnego, roślinnego) oraz Wachsein (istnienia rozbudzonego, świadomego i samoświadomego, nacechowanego wewn. napięciem, swobodnego, zwierzęcego i ludzkiego); dzieje powszechne stanowią wg Spenglera panoramę 8 kultur rozwijających się od narodzin przez rozkwit (wyznaczany równowagą napięć między zjawiskami życia i tworami ludzkiej aktywności) po nieuchronny schyłek (znamionowany przez zanik wewn. dynamiki i dominację sztucznych wytworów hist.), czyli stadium kultury (cywilizacji); są one wyrazem 3 rodzajów dusz: magicznej, apollińskiej (kultura gr.-rzymska), faustycznej (kultura zachodnioeur.). Szczególne wrażenie na czytelnikach wywarły opisy schyłkowego stadium cywilizacji, sztucznego, zurbanizowanego, zatomizowanego społecznie i przeintelektualizowanego, stanowiącego zmierzch a zarazem dopełnienie kultury zachodnioeur., w którym gł. rolę odgrywać miała agresywna aktywność, cezaryzm, desperacki heroizm reprezentowane przez niem. naród. Polski wybór pism Historia, kultura, polityka (1990).
Bibliografia
A. KOŁAKOWSKI Spengler, Warszawa 1980.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia