Spalskie, Lasy
 
Encyklopedia PWN
Spalskie, Lasy,
kompleks leśny na Wzniesieniach Południowomazowieckich, po obu brzegach Pilicy, w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego;
pozostałość niegdyś rozległej puszczy w środkowej części dorzecza Pilicy; pow. ok. 520 km2; w drzewostanie przeważa sosna z domieszką dębu (rzadziej jodły, świerka, buka i modrzewia), a w zagłębieniach terenu — olszy; ośr. hodowli żubrów k. Smardzewic.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia