Sosnora Wiktor A.
 
Encyklopedia PWN
Sosnora Wiktor A., ur. 28 IV 1936, Ałupka, zm. 13 VII 2019, Petersburg,
poeta rosyjski;
w swej liryce nawiązuje do staroruskich kronik, podań, legend i poematów, mitologii gr. i literatury zachodnioeur.; wiersze wyróżniają się bogactwem form artyst., nowatorską rytmiką i intonacją, swoistą grą słów; zbiory: Janwarskij liwień (1962), Triptich (1965), Wsadniki (1969), Aist (1972); w wierszach ze zbioru Wozwraszczenije k moriu (1989) występują motywy pol.; w prozie, którą cechuje impresyjny liryzm (Letuczij gołandiec, Frankfurt n. Menem 1979, Włastitieli i sud’by 1986), ukazał dzieje Rosji przez pryzmat własnych tragicznych doświadczeń podczas II wojny światowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia