Sosnkowski Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Sosnkowski Kazimierz, pseud. Godziemba i in., ur. 19 XI 1885, Warszawa, zm. 10 X 1969, Arundel (Kanada),
działacz niepodległościowy, generał, polityk.
Od 1905 w PPS, jeden z przywódców OB PPS; 1908 zał. Związku Walki Czynnej, współtwórca organizacji paramilitarnych w Galicji, współpracownik J. Piłsudskiego; 1914–16 szef sztabu I Brygady Legionów Pol.; 1917–18 internowany w Magdeburgu; od 1918 w WP, 1920–24 min. spraw wojsk. i czł. Rady Obrony Państwa, 1927–39 inspektor armii; w kampanii wrześniowej dow. Frontu Południowego; XI 1939–VIII 1944 następca prezydenta RP, XI 1939–VII 1941 wicepremier i min. stanu, przewodniczący Kom. Ministrów dla Spraw Kraju, 1939–40 Komendant Gł. ZWZ; 1941 przeciwnik układu pol.-sow., ustąpił z rządu; VII 1943–IX 1944 Nacz. Wódz; 1944 osiedlił się w Kanadzie, 1949–54 podejmował próby zjednoczenia pol. emigracji; 1995 pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sztab generalny I Brygady Legionów w 1914 — na rysunku-pocztówce Leopolda Gottlieba na koniach: J. Piłsudski, K. Sosnkowski, W. Sławek, W. Sieroszewskifot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wymarsz strzelców, na czele Józef Piłsudski i szef sztabu Kazimierz Sosnkowski, Zakopane 1913fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia