Sopot
 
Encyklopedia PWN
Sopot,
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, nad Zat. Gdańską, między Gdańskiem a Gdynią, z którymi tworzy zespół miejski Trójmiasto.
Ludność miasta: ogółem — 37,9 tys. mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 2 229,6 os/km2 (2013)
Powierzchnia: 17 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 18°34′E, szerokość geograficzna: 54°27′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1901
Oficjalne strony WWW: www.sopot.pl
osadnictwo od wczesnego średniowiecza; w VIII–1. poł. X w. gród; w XIII w. wieś rybacka, nadana 1283 cystersom z Oliwy; od poł. XVI w. letnisko bogatych mieszczan gdańskich; od 1772 w zaborze pruskim; w 1. poł. XIX w. rozwój osady i kąpieliska; od 1870 linia kol. Gdańsk–Koszalin; prawa miejskie 1901; na pocz. XX w. rozbudowa urządzeń kuracyjnych; przed I wojną świat. działalność pol. instytucji społ. i stowarzyszeń kult. (m.in. Tow. Muzeum Kaszubsko-Pomor.); 1920–39 w granicach Wolnego Miasta Gdańska. Duże kąpielisko mor. z rozległą plażą i molem (dł. 512 m — najdłuższe nad Morzem Bałtyckim), ośr. turyst.-wypoczynkowy oraz uzdrowiskowy, a także przystań żeglugi przybrzeżnej; do leczenia balneologicznego wykorzystuje się w zakładzie przyrodoleczn. solankę i borowinę, leczy się tu choroby narządów ruchu i reumatyczne; ośr. usługowy (w tym usługi finansowo-ubezpieczeniowe), nauk. i kult.; stol. diecezji pomor.-wielkopol. Kościoła Ewangelicko-Augsb.; drobne zakłady wytwórcze rękodzieła lud. i artyst., zakład wyrobów z metali szlachetnych i bursztynu; biura projektowe; stol. diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego; kilka wydziałów i instytutów Uniw. Gdańskiego, Inst. Teorii Muzyki Akad. Muz., Oddział Inst. Matematyki i Zakład Oceanologii PAN; niepublicze szkoły wyższe (finansów i administracji, wychowania fiz. i turystyki); Teatr Atelier im. A. Osieckiej, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże oraz amfiteatr, zw. Operą Leśną, gdzie od 1961 odbywają się coroczne koncerty Międzynar. Festiwalu Piosenki; Muzeum Esperanta, galerie sztuki; Tow. Przyjaciół Sopotu; Dom Diecezjalny Gdańskiej Kurii Biskupiej; domy studenckie Uniw. Gdańskiego; tor wyścigów konnych oraz Ośr. Treningu Koni; klasycyst. dworek Sierakowskich (ok. 1800), neogot. kościół Św. Jerzego (1899–1901), ratusz (1901–11), neobarok. kościół ewangelicki (1913–19), neobarok. Grand Hotel (1924–27), liczne domy, wille i pensjonaty oraz budowle typu zdrojowego — gł. z końca XIX i pocz. XX w., w różnych stylach, m.in. secesyjnym.
Ilustracje
Sopot, widok na molo i Grand Hotel fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Sopot, molo fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia