Somalijczycy
 
Encyklopedia PWN
Somalijczycy, Somali,
lud afryk. zamieszkujący gł. Somalię, w mniejszych grupach — Etiopię, Kenię, Tanzanię;
należą do Kuszytów; ok. 10,5 mln (lata 90. XX w.); język somali; od XII–XIII w. są wyznawcami islamu sunnickiego; dzielą się na koczowniczych i półosiadłych pasterzy oraz roln. ludność osiadłą; koczownicy tworzą 4 zhierarchizowane grupy plemienne o kastowej strukturze społ.; rolnicy (tzw. Sab) mają sporą domieszkę cech rasy negroidalnej, dlatego uważa się ich czasem za oddzielną grupę ludności; mieszkają w glinianych prostokątnych domach; struktura społ. jest oparta na rodach patrylinearnych (patrylinearność); w miastach zajmują się handlem i rzemiosłem; bogata literatura ustna, tworzona gł. przez koczowników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia