Solikowski Jan Dymitr
 
Encyklopedia PWN
Solikowski Jan Dymitr, ur. 1539, Sieradz, zm. 27 VI 1603, Lwów,
biskup, pisarz polityczny;
od 1564 w kancelarii Zygmunta II Augusta, sekr. król., dyplomata; uczestniczył w odbudowie struktur kośc. w Inflantach po wojnach Stefana Batorego; od 1583 arcybiskup lwow., współorganizator unii brzeskiej; autor dzieł hist. i polit., m.in. traktatu Apocalipsis (1580, wyd. pol. 1767) i dialogu Ziemianin (1565) oraz pism polemicznych z okresu pierwszych bezkrólewi (1572–75).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia