Sojusz dla Postępu
 
Encyklopedia PWN
Sojusz dla Postępu, ang. Alliance for Progress, hiszp. Alianza para el Progreso,
program rozwoju Ameryki Łacińśkiej przy współpracy USA,
zainicjowany przez prezydenta J.F. Kennedy’ego i przyjęty 1961 przez 22 kraje Ameryki Łacińśkiej na konferencji państw OPA w Punta del Este; działania na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarczego i społecznego miały umocnić w Ameryce Łacińskiej rządy demokratyczne i siły reformatorskie, zapobiec szerzeniu się ideologii rewolucyjnej oraz przełamać niechęć do USA; program stanowił m.in. reakcję USA na zwycięstwo rewolucji kubańskiej (1956–59); przewidywał modernizację rolnictwa, rozwoju przemysłu, transportu, oświaty, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, regionalną integracji ekonomicznej; zaplanowany na 10 lat, 1965 przedłużony bezterminowo; wydatki oceniono na 100 mld dolarów (USA zadeklarowały 20 mld dolarów); realizacja napotkała na przeszkody zarówno w USA (redukcja przez Kongres funduszy na pomoc zagraniczna), jak i w Ameryce Łacińskiej; w okresie prezydentury L.B. Johnsona USA większy nacisk położyły na prewencję zbrojną w Ameryce Łacińskiej, a program został zarzucony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia