Socjalistyczny Związek Arabski
 
Encyklopedia PWN
Socjalistyczny Związek Arabski, arab. Al-Ittihad al-Arabi al-Isztiraki, Al-Ittiḥād al-‘Arabī al-Ištirākī,
egipska lewicowa partia polit., utworzona 1961 przez G.A. Nasera, po przekształceniu Unii Nar. Zjedn. Rep. Arabskiej (zał. 1957);
miał czuwać nad realizacją zadań zawartych w Karcie Nar. (1962); z S.Z.A. wywodzi się rządząca ob. w Egipcie Partia Nar.-Demokr. (zał. 1978).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia