Socjalistyczna Republika Chile
 
Encyklopedia PWN
Socjalistyczna Republika Chile,
próba wprowadzenia ustroju socjalist. w Chile 1932;
przetrwała tylko 103 dni; tworzyły ją ugrupowanie socjalist. Nowa Akcja Publiczna, z E. Matto Hurtado na czele, oraz grupa oficerów, z pułkownikiem M. Grove Vallejo; reprezentowała gł. interesy warstw średnich, których celem było przezwyciężenie skutków wielkiego świat. kryzysu gosp.; program S.R.Ch. zakładał m.in. rozszerzenie ekon. funkcji państwa, ograniczenie zależności Chile od kapitału zagr. oraz zapewnienie sprawiedliwego podziału dochodu nar.; nie przewidywano reformy rolnej; najbardziej radykalni przywódcy zostali szybko odsunięci od władzy i deportowani; VIII 1932 wyd. dekret umożliwiający państwu kontrolę nad gospodarką (z prawem do wywłaszczania); brak poparcia społ. i presja obcego kapitału spowodowały upadek S.R.Ch.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia