Socjalistyczna Partia Chile
 
Encyklopedia PWN
Socjalistyczna Partia Chile, hiszp. Partido Socialista de Chile (PSCh),
partia polit., zał. 19 IV 1933.
Jednym z zał. był S. Allende Gossens; utworzenie PSCh było bezpośrednim następstwem upadku Socjalistycznej Republiki Chile, której program przejęła; reprezentowała interesy warstw średnich i części proletariatu miejskiego; stawiała sobie za cel przeprowadzenie w państwie reform społ.-ekon. o charakterze socjalist. metodami parlamentarnymi; wchodziła w skład lewicowych koalicji (m.in. z udziałem komunistów): 1936–41 Frontu Lud., 1956–65 Frontu Akcji Lud., 1969–73 Jedności Ludowej, uczestniczyła też w ich rządach; po obaleniu rządu Jedności Lud. (na jego czele 1970–73 stał jako prezydent Allende Gossens) do 1989 zdelegalizowana, działała w podziemiu; w latach 80. partia przeprowadziła analizę swojej polityki, co przyczyniło się do jej podziału na kilka frakcji; jedna z nich współpracowała z komunistami, pozostałe utworzyły wspólny front z Partią Chrześc.-Demokr.; 1990 nastąpiło zjednoczenie frakcji socjalist. i ponownie powstała jednolita PSCh, która uczestniczyła w rządach prezydentów P. Aylwina (1990–94), E. Freia (1994–2000), R. Lagosa (2000–06) oraz wywodzącej się z PSCh M. Bachelet (2006–10 i 2014–18).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia