Socjalistyczna Organizacja Bojowa
 
Encyklopedia PWN
Socjalistyczna Organizacja Bojowa (SOB),
konspiracyjna organizacja zbrojna, utworzona III 1943 z części Formacji Bojowo-Milicyjnych Polskich Socjalistów;
wojskowo podporządkowana AK, politycznie PPS-WRN (od VI 1943); współpracowała z Kierownictwem Dywersji KG AK, prowadziła sabotaż, dywersję kolejową, utworzyła oddziały partyzanckie; liczyła kilka tysięcy członków, w 4 okręgach (Warszawa, Częstochowa, Skarżysko-Kamienna, Lwów-Borysław); komendanci: L. Raabe (do XII 1943), W. Kaczanowski; organy prasowe: „Biuletyn Wewnętrzny Socjalistycznej Organizacji Bojowej”, „Żołnierz Rewolucjonista”; kierowała grupą młodzieży Płomienie; 1944 podczas powstania warszawskiego oddział SOB, wcielony do batalionu im. J. Dąbrowskiego Organizacji Wojskowej PPS, walczył na Żoliborzu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia