Snake River Plain
 
Encyklopedia PWN
Snake River Plain
[sneık rı̣wər pleın],
półpustynna równina w USA, w stanie Idaho, w G. Skalistych;
zapadlisko tektoniczne wypełnione produktami trzeciorzędowego wulkanizmu pokrytymi utworami piaszczystymi pochodzenia wodno-lodowcowego (m.in. rz. Snake i jej dopływów); z uwagi na bardzo niewielkie opady związane z położeniem śródgórskim, naturalną formacją roślinną jest step piołunowy (ang. sagebrush); znaczne części równiny tworzą, dzięki sztucznemu nawadnianiu, jedną z większych oaz roln. na suchych obszarach zachodnich stanów; tereny roln. to gł. 3 duże zespoły nawadnianych gruntów: Idaho Falls-Pocatello, Twin Falls i Boise-Caldwell, które łącznie zajmują ponad 1 mln ha — bez mniejszych, izolowanych okręgów roln. rozmieszczonych wzdłuż doliny Snake; źródłem wody jest rzeka z licznymi zbiornikami retencyjnymi oraz system kanałów; w strukturze upraw dominują rośliny pastewne dla bydła (lucerna), buraki cukrowe, ziemniaki, fasola i zboża.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia