Smyk Bolesław
 
Encyklopedia PWN
Smyk Bolesław, ur. 18 I 1923, Krasne k. Zamościa, zm. 6 II 2000, Kraków,
mikrobiolog;
prof. Inst. Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropik. i Subtropik. w Krakowie; badania dotyczące m.in. bakterii glebowych z rodzaju Arthrobacter, obecności grzybów toksynotwórczych w glebie oraz w płodach rolnych i żywności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia