Smrkovský Jozef
 
Encyklopedia PWN
Smrkovský Jozef, ur. 26 II 1911, Velenka, zm. 15 I 1974, Praga,
czechosłowacki działacz komunistyczny;
1944–51 czł. KC KPCz. (do 1945 w podziemiu); w czasie lutowego przewrotu 1948 na czele Milicji Robotniczej; 1951–55 więziony; od 1965 ponownie czł. KC KPCz (stronnik A. Dubčeka, przeciwnik prezydenta A. Novotnego); 1968 czł. Prezydium KC KPCz, przewodniczący Zgromadzenia Nar.; jeden z inicjatorów „praskiej wiosny”; 1969 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Federalnego; IV 1969 nie wybrany do Prezydium KC KPCz, a jesienią 1969 pozbawiony stanowisk partyjnych i państw.; 1970 wykluczony z KPCz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia