Smolarski Andrzej Zdzisław
 
Encyklopedia PWN
Smolarski Andrzej Zdzisław, ur. 10 X 1927, Zakopane,
specjalista w dziedzinie górnictwa;
od 1976 profesor Inst. Mechaniki Górotworu PAN; od 1979 członek PAN; od 1989 — PAU; prace dotyczące mechaniki górotworu, a także z zakresu fizyki techn. i metrologii przepływów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia