Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 
Encyklopedia PWN
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
publikacja wyd. w Warszawie 1880–1902 (t. 1–15, przedruk 1986–87, indeks nazwisk 1995);
zainicjowany przez F. Sulimierskiego (pod jego redakcją t. 1–6, pod redakcją B. Chlebowskiego t. 1–15, W. Walewskiego t. 1–11), przy współpracy J. Krzywickiego; Słownik objął prawie wszystkie miejscowości na terytorium Polski w granicach sprzed 1772 (stąd nar. znaczenie tej publikacji) oraz wybrane z pozostałej części Rosji eur., Prus oraz sąsiadujących z Galicją obszarów Austro-Węgier, a także krainy hist., okręgi adm. i elementy fizjograficzne; zawiera informacje o ludności, rolnictwie, rzemiośle, przemyśle, handlu, komunikacji, zabudowie, gruntach chłopskich i folwarcznych; dzieło sumujące dorobek ówczesnej pol. geografii i historii, niezastąpione do dziś źródło informacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia