Sito Jerzy Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Sito Jerzy Stanisław, ur. 8 XI 1934, Pińsk, zm. 4 I 2011, Warszawa,
poeta;
1940–59 poza krajem, od 1948 w Londynie; czł. pol. grupy poet. Kontynenty w Londynie; 1960–67 współredaktor „Współczesności”; przedstawiciel i propagator tendencji klasycyzujących we współcz. poezji i dramacie pol.; zbiory poezji (Wiozę swój czas na ośle 1958, Wiersze dawne i nowe 1974), szkice (W pierwszej i trzeciej osobie 1967, Szekspir na dzisiaj 1971), utwory sceniczne (Polonez wyst. 1981, Słuchaj, Izraelu! wyst. 1989), parafrazy i przekłady ang. poezji i dramatów (Ch. Marlowe, W. Szekspir, poeci metafizyczni); 1977 otrzymał Nagrodę im. W. Pietrzaka, 1978 nagrodę pol. Pen Clubu; 1991–96 ambasador RP w Danii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia