Simon Ludwik
 
Encyklopedia PWN
Simon Ludwik, ur. 19 IX 1904, Warszawa, zm. 1943(?),
historyk dramatu i teatru, bibliograf;
liczne studia z historii teatru pol.; bibliografie, m.in. Dykcjonarz teatrów polskich... (1935), Polska literatura dramatyczna od poł. XVIII w. do czasów współczesnych (w rękopisie, wyd. uzupełnione pt. Bibliografia dramatu polskiego 1765–1939, t. 1–2 1972; uzupełniona t. 3 Bibliografia dramatu polskiego 1939–64 w oprac. S. Marczaka-Oborskiego 1972); zamordowany przez gestapo.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia