Senat Rządzący
 
Encyklopedia PWN
Senat Rządzący:
1) w Rosji utworzony 1711 przez Piotra I Romanowa w miejsce Dumy Bojarskiej organ o kompetencjach adm.-kontrolnych i sądowych; kompetencje te ograniczono już za Katarzyny II (zwłaszcza w 1775); od 1810 najwyższy organ sądowy; utworzone 1842 w Warszawie IX i X Departamenty Senatu Rządzącego były sądem najwyższym Królestwa Polskiego.
2) Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa — nacz. organ władzy wykonawczej (rządu), utw. 1815 ; składał się z prezesa i 12 senatorów (od 1833 — 9); wybierany przez Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa oraz w 1/3 delegatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i kapituły krak.; od 1833 sprawował również nadzór nad Uniw. Jagiellońskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia