Selemdża
 
Encyklopedia PWN
Selemdża, Sielemdżạ,
rz. w azjat. części Rosji, na Dalekim Wschodzie, najdłuższy (l.) dopływ Zei;
dł. 647 km, pow. dorzecza 68,6 tys. km2; źródła u zbiegu pasm górskich Jam Aliń i Ezop; gł. dopływy: Ulma (l.), Nora (pr.); żegl. 326 km.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia