Schütz Heinrich
 
Encyklopedia PWN
Schütz
[szüc]
Heinrich Wymowa, zw. Sagittarius, ur. 14 X 1585, Köstritz (Saksonia), zm. 6 XI 1672, Drezno,
kompozytor niemiecki;
wybitny przedstawiciel muzyki wczesnego baroku; 1609–13 kształcił się u G. Gabrielego w Wenecji; od 1617 był kapelmistrzem dworskim w Dreźnie; po upadku kapeli, spowodowanym wojną trzydziestoletnią 1618–48, podróżował po Niemczech, przebywał też w Kopenhadze; w twórczości łączył środki stylu monodycznego z polichóralnością i instrumentalną techniką koncertującą (Symphoniae sacrae 1629–50); pierwsza niem. opera Daphne (1627, zaginęła); oratoria (Siedem słów Chrystusa na krzyżu 1645), pasje, motety (Cantiones sacrae 1624–25), madrygały.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia