Schengen
 
Encyklopedia PWN
Schengen
[sẓŋən],
miejscowość w południowo-wschodnim Luksemburgu, nad Mozelą, przy granicy z Niemcami;
14 VI 1985 i 19 VI 1990 w Sch. zostały zawarte przez część państw członkowskich Wspólnot Eur. umowy międzynar. w sprawie zniesienia kontroli na granicach między państwami-sygnatariuszami; na mocy Traktatu amsterdamskiego (z 1997) dorobek prawny wynikający z tych układów został włączony do prawa UE.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia