Sapieha Aleksander Paweł
 
Encyklopedia PWN
od 1692 marszałek nadworny litew.; 1697 poparł elekcję ks. Conti, wkrótce uznał wybór Augusta II; od 1698 marszałek wielki litew.; w okresie wojny domowej na Litwie 1700 uczestniczył w początkowej fazie przegranej bitwy pod Olkienikami, następnie zbiegł do Warszawy; w okresie wojny północnej 1702 przeszedł na stronę szwedzką, sejm 1703 odebrał mu urząd, pełnił go jednak nadal przy Stanisławie Leszczyńskim (zrezygnował z urzędu 1708); reprezentował króla w czasie układów w Altranstadt (1706); 1709 marszałek Trybunału Litew.; 1713 przywrócono mu urząd marszałka wielkiego litew., pozostawał jednak w opozycji do dworu; nie odgrywał większej roli politycznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia