San Marino. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
San Marino. Ustrój polityczny.
Ustawą zasadniczą jest statut z 1600 z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 1906). Władza ustawodawcza należy do Wielkiej Rady Generalnej (60 członków, 5-letnia kadencja), wybieranej w wyborach powszechnych. Funkcję głowy państwa i szefów rządu (Kongresu Państwa) pełni 2 kapitanów-regentów (capitani reggenti) wybieranych z grona Rady na 6 miesięcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia