Sambor
 
Encyklopedia PWN
Sambor, Sambir,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na l. brzegu Dniestru.
— 34 tys. mieszk. (2010); w XII w. ośr. grodowo-miejski w księstwie halicko-włodzimierskim; 1349 włączony do Polski; 1390 prawa miejskie; od XV w. starostwo grodowe, później także ekonomia samborska, jedna z najbogatszych ze względu na należące do niej saliny; XV–XVIII w. ważny ośrodek rzemieślniczo-handl. Rusi Czerwonej; XV w.–1542 i od XVII w. duże skupisko Żydów (1939 — ok. 6 tys., ok. 42% mieszk.); 1772–1918 w zaborze austr.; w okresie międzywojennym w granicach Polski; IX 1939–41 pod okupacją sowiecką (deportacje mieszkańców, w tym wielu pol. i żydowskich rodzin w głąb ZSRR), 1941–44 pod okupacją niem., 1 VII 1941 pogrom Żydów zorganizowany przez Ukraińców (zginęło ok. 100 osób), III–XII 1942 getto (ponad 9 tys. osób, większość wywieziona do ośr. zagłady w Bełżcu); 1945–91 w Ukr. SRR. węzeł kol.; przemysł elektroniczny, precyzyjny, szklarski, cukrowniczy, kombinat mebli, cegielnia, zakłady remontowe maszyn budowlanych i drogowych; kościół parafialny (1530–65, przebudowy 2. poł. XVII w., XIX, XX w.) zbud. na miejscu wcześniejszego (1370–1498); kościół Jezuitów (fundacja 1658, budowa 1709–1751) i kolegium (1756–59) — przejęte następnie przez bernardynów (ob. sala koncertowa); ratusz (1638–68, 1844); więzienie (XIX w., przebudowa z dawnego kościoła Bernardynów, XV w.).
Ilustracje
Sambor, ratusz fot. T. Barucki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia