Saksonia-Anhalt
 
Encyklopedia PWN
Saksonia-Anhalt, Sachsen-Anhalt Wymowa,
kraj związkowy (od 1990) w środkowej części Niemiec;
2,2 mln mieszk. (2018); powierzchnia 20,4 tys. km2; stol. Magdeburg, inne gł. m.: Halle, Dessau, Wittenberga. Większą część powierzchni stanowi nizina staroglacjalna (południowa część Niz. Niemieckiej), pokryta miejscami cienką warstwą lessów (zwłaszcza okolice Magdeburga); w południowo-zachodniej części góry Harz (Brocken, 1142 m); klimat umiarkowany ciepły, przejściowy; gł. rz. Łaba oraz jej dopływy Soława i Mulda; w górach Harz zbiorniki retencyjne; lasy (sosna, buk, dąb) silnie zdegradowane, zwłaszcza w południowej części (Saskie Zagłębie Węglowe), w wyniku bardzo dużej emisji dwutlenku siarki (SO2). Kraj zróżnicowany gospodarczo, w części północnej rozwinięte rolnictwo, w południowej koncentracja przemysłu (zwłaszcza ciężkiego); odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego (jedne z największych w Europie) w Saskim Zagłębiu Węglowym; ponadto wydobycie soli potasowych (na północ od Magdeburga i na zachód od Halle), gazu ziemnego (na północ od Magdeburga), rud miedzi (na wschodnim obrzeżu Harzu); w Saskim Zagłębiu Węglowym liczne elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym; rozwinięty przemysł, zwłaszcza chem., oparty na przeróbce węgla brunatnego i soli potasowych (wielkie kombinaty w Leuna, Schkopau, Bitterfeld-Wolfen, Zielitz), ponadto przemysł maszyn. (Magdeburg, Halle), metalurgiczny (Thale i Hettstedt w górach Harz), taboru kol. (Dessau), elektrotechniczny (Halle). W rolnictwie dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków, warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Gęsta sieć kol. i drogowa, przez Saksonię-Anhalt przebiegają gł. szlaki komunik. (kol., autostrada, Kanał Śródlądowy) łączące zachodnią i wschodnią część Niemiec. Góry Harz są gł. regionem turyst.-wypoczynkowym Saksonii-Anhaltu (liczne ośr. wczasowe i sportów zimowych, uzdrowiska). Południowo-wschodnia uprzemysłowiona część kraju jest obszarem ekol. zagrożenia (silne zanieczyszczenie wód, gleb i atmosfery).
Historia. Utworzona 1947 z byłej pruskiej prowincji Saksonia (z wyjątkiem okręgu erfurckiego) i Anhaltu; 1949–1990 w granicach NRD, początkowo jako kraj, od 1952 podzielona na okręgi administracyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia