Sakmann Bert
 
Encyklopedia PWN
Sakmann
[zạkman]
Bert, ur. 12 VI 1942, Stuttgart,
biofizyk niemiecki;
od 1974 w Inst. Chemii Biofiz. Maxa-Plancka w Getyndze, od 1989 dyr. zakładu fizjologii komórki Inst. Maxa-Plancka w Heidelbergu; 1976 oprac. (wraz z E. Neherem) metodę bezpośredniej rejestracji i pomiaru bardzo małych prądów płynących przez pojedyncze kanały jon. błony komórkowej; 1991 otrzymał Nagrodę Nobla (wspólnie z E. Neherem) za badania dotyczące mechanizmów funkcjonowania kanałów jon. w błonach komórkowych, tłumaczących procesy komunikacji międzykomórkowej; badania te wytyczyły nowe kierunki rozwoju biologii molekularnej, znalazły także praktyczne zastosowanie w medycynie (m.in. w produkcji leków nasercowych i przeciw nadciśnieniu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia