Sabine
 
Encyklopedia PWN
Sabine
[səbị:n],
Sabine River,
rz. w południowej części USA, na Niz. Zatokowej;
dł. 930 km, pow. dorzecza 27 tys. km2; od źródeł we wschodniej części stanu Teksas płynie w kierunku południowo-wschodnim i południowym, przed ujściem do Zat. Meksykańskiej rozszerza się, tworząc jez. Sabine o dł. 27 km i maks. szer. 11 km; dolina w większości zabagniona lub porośnięta lasami, w środkowym biegu zamieniona w rozległy sztuczny zbiornik Toledo Bend, w pobliżu ujścia wykorzystywana do upraw ryżu; w górnym biegu, w okolicach m. Longview, wydobycie ropy naftowej (East Texas) i gazu ziemnego (Carthage); w pobliżu ujścia ośr. wydobycia soli kam. (Hackberry) i siarki (Beaumont, Sulphur).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia