Sabina Karel
 
Encyklopedia PWN
Sabina Karel, ur. 29 XII 1813, Praga, zm. 9 XI 1877, tamże,
czeski pisarz i publicysta;
jeden z przywódców ugrupowania radykalno-demokr. podczas Wiosny Ludów; skazany na śmierć, 1849–57 więziony; 1859–72 został konfidentem policji austr.; był pierwszym komentatorem dzieł K.H. Máchy, we własnej twórczości zaś jego epigonem; powieści: Na poušti (1863) — obraz inteligencji czeskiej i Oživené hroby (1870) — nawiązująca do przeżyć więziennych; ponadto libretta do oper B. Smetany, m.in. Sprzedana narzeczona (1863), prace historycznolit., publicystyka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia