SALT
 
Encyklopedia PWN
SALT
[so:lt] Wymowa,
ang. Strategic Armaments Limitation Talks Wymowa,
rokowania w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych podjęte 1969 przez ZSRR i USA.
Pierwszy etap (SALT-I) zakończony 1972 układem o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej, uzupełniony protokołem z 1974 zezwalającym każdej ze stron na posiadanie systemu obrony przeciwrakietowej tylko w jednym regionie; drugi etap (SALT-II) zakończył się 1979 podpisaniem układu o ograniczeniu strategicznych broni ofensywnych, który ustanowił nowe, obowiązujące obie strony, limity ilościowe i jakościowe dotyczące systemów broni strategicznych. W 1982 wznowiono rokowania, akcentując silniej niż do tej pory problem redukcji zbrojeń; stąd coraz częściej stosowano określenie START (ang. Strategic Armaments Reduction Talks) w miejsce SALT; 1986 USA ogłosiły, że nie są już związane postanowieniami SALT-II z powodu ciągłego naruszania jego postanowień przez ZSRR i przekroczenia limitu rakiet strategicznych (wprowadzenie rakiet samosterujących na bombowcach strategicznych nie zrównoważone redukcją rakiet na okrętach podwodnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia