„Rzeczpospolita Polska — Republic of Poland”
 
Encyklopedia PWN
„Rzeczpospolita Polska — Republic of Poland”,
dwutygodnik, następnie miesięcznik emigr.,
organ rządu RP na uchodźstwie, publikujący m.in. kronikę prac i działalności rządu, przegląd wydarzeń polit. na emigracji i w kraju, sprawozdania z działalności ugrupowań polit.; od 1987 przedruk krajowy (przez KPN); redaktorzy: W. Grubiński, J.A.B. Gawenda, J. Walewski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia