Rząd Narodowy Królestwa Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Rząd Narodowy Królestwa Polskiego,
najwyższy organ wykonawczy podczas powstania listopadowego 1830–31;
powołany przez sejm 30 I 1831 w składzie: przedstawiciele partii zachowawczej — A.J. Czartoryski (prezes) i S. Barzykowski, kaliszanie — W. Niemojowski i T. Morawski, oraz reprezentant lewicy sejmowej — J. Lelewel; Rz.N.K.P. podlegali mianowani przezeń, a odpowiedzialni przed sejmem ministrowie jako kierownicy poszczególnych resortów; ministrowie byli tylko wykonawcami decyzji rządu; Rz.N.K.P. był skrępowany przez sejm, pozbawiony wpływu na nacz. wodza, który w sprawach wojsk. i prowadzenia wojny miał zupełną samodzielność; po wypadkach 15 VIII 1831 Rz.N.K.P. upadł, a władzę dyktatorską objął gen. J. Krukowiecki jako prezes Rady Ministrów; od 7–8 IX 1831 do końca powstania prezesem Rządu był B. Niemojowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia