Ryle Martin
 
Encyklopedia PWN
Ryle
[raıl]
Sir Martin Wymowa, ur. 27 IX 1918, Brighton (hrab. Sussex), zm. 14 X 1984, Cambridge,
radioastronom brytyjski;
od 1957 dyr. i od 1959 profesor Mullard Radio Astronomy Observatory w Cambridge; od 1971 czł. Akad. Nauk ZSRR; oprac. metodę tzw. syntezy apertury, pozwalającą na uzyskiwanie dużych kątowych zdolności rozdzielczych za pomocą obserwacji radioteleskopami o małej średnicy; za pionierskie badania w dziedzinie astrofizyki, a zwłaszcza odegranie decydującej roli w odkryciu pulsarów, otrzymał 1974 (wspólnie z A. Hewishem) Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia