Rychwalska, Równina
 
Encyklopedia PWN
kotlinowate obniżenie; wydmy na przemian z terenami podmokłymi; lasy, łąki, pola uprawne; wschodnim skrajem przepływa Prosna; gł. m. Rychwał.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia