Rudolf Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
Rudolf Zygmunt, ur. 16 VII 1897, Tomaszów Mazowiecki, zm. 14 VII 1990, Warszawa,
twórca inżynierii sanitarnej w Polsce; inicjator nauczania w zakresie inżynierii sanitarnej na politechnikach pol.;
profesor Politechniki Warsz.; czł. wielu krajowych i zagranicznych towarzystw nauk.; zajmował się m.in. zagadnieniami jakości wody pitnej, ochroną wód, powietrza oraz gleby przed zanieczyszczeniem; oprac. metodykę przeglądów techn.-sanitarnych (ob. zw. ocenami oddziaływania na środowisko), stanowiących podstawę oceny inwestycji w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji; m.in. Usuwanie i wykorzystanie odpadków miejskich (1967).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia